Giới thiệu đường chạy KOK

Câu trả lời là KOK có tất cả: Tốc độ cao, ôm cua tốc độ cao trên đường đất; ôm cua đường ướt; kỹ năng offroad tốc độ chậm… Video này thể hiện căn bản 50% đường đua KOK trong thực tế.
  • Từ khóa: