Lịch trình ngày thi đấu đầu tiên của Vòng I KOK 2018

Mời các VĐV tham khảo lịch trình ngày thi đấu đầu tiên của Vòng I KOK 2018.
Lịch trình ngày thi đấu đầu tiên của Vòng I KOK 2018
Lịch trình ngày thi đấu đầu tiên của Vòng I KOK 2018