Đỗ Hoàng Trung
Đỗ Hoàng Trung

rider

78

Đỗ Hoàng Trung

Điểm số:

Team: PAC Racing1

Hà Nội

Xe thi đấu: Triton 2.5 AT