Trung Kobel
Trung Kobel

rider

89

Trung Kobel

Điểm số:

Team: Cá nhân

Hà Nội

Xe thi đấu: Triton 2.5 AT