Nguyễn Thế Dũng
Nguyễn Thế Dũng

rider

90

Nguyễn Thế Dũng

Điểm số:

Team: Cá nhân

Hà Nội

Xe thi đấu: Ranger 3.2 AT