Hoàng Xuân Thắng 
Hoàng Xuân Thắng 

rider

79

Hoàng Xuân Thắng 

Điểm số:

Team: Cá nhân

Hà Nội

Xe thi đấu: BT50