Vòng đua & Kết quả

Vị trí

Tay đua

Số xe

Loại xe

Số điểm

1
99
Pajero 3.0
0
2
89
Triton 2.5 AT
0
3
90
Ranger 3.2 AT
0
4
80
Prado 4.0
0

Vị trí

Đội đua

Loại xe

Số điểm

1
Ford Ranger Wild Track 3.2 AT
590
2
Ford Ranger Wild Track 3.2 AT
590
3
Ford Ranger Wild Track 3.2 AT
590
4
Ford Ranger Wild Track 3.2 AT
590
5
Ford Ranger Wild Track 3.2 AT
590
6
Ford Ranger Wild Track 3.2 AT
590
7
Ford Ranger Wild Track 3.2 AT
590
8
Ford Ranger Wild Track 3.2 AT
590